Kassaregister

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav.
Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda dig som seriös företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens.

Vi säljer även alla tillbehör till som:

  • Kvittorullar
  • Babs-rullar
  • Allt för kassaapparaten

Kontakta oss så hjälper vi er.